Метка: Вардгес Самсонян

Президент Ваагн Хачатурян провел совещание в муниципалитете Ширака 

В рамках рабочего визита в Гюмри президент Ваагн Хачатурян в муниципалитете Ширака провел совещание с участием губернатора Ширака Назели Багдасарян, ...